Angående Covid-19

Covid-19 betraktas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom, men då det fortfarande finns en betydande smittspridning rekommenderar vi våra besökare att hålla avstånd till varandra för att undvika trängsel inomhus.
Handsprit finns tillgänglig och vår fina personal tar hand om ett par sällskap i taget med att ta emot beställning av Sovel med bröd, servera kaffe/te/dryck och lägga upp sötebröd. Välkomna!

Design: Mats Thorburn/underhuset.com